Bozcaada, Otel, Hotel, Pansiyon, Butik Otel, Tatil Rehberi

Çanakkale Tatil Rehberi Assos Tatil Rehberi Gökçeada Tatil Rehberi Kazdağları Tatil Rehberi Türkiye'nin Tatil Rehberi Gelibolu Tatil Rehberi

Bozcaada Bağcılık ve Şarapçılık


      BAĞCILIK VE ŞARAPÇILIK

       Bağcılık ve Şarapçılık, Bozcaada için sadece ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde, adeta  bir yaşam biçimidir...

 Bağcılık ada halkının temel kültürleri arasındadır.     Bozcaada’da bağcılık ve şarapçılık herhalde adanın tarihi kadar eskidir. Rivayete göre: Adaya eski ismini veren Tenes, bugünkü Poyraz Limanı çevresinde yabani asmayı bulmuş, onu geliştirerek kuntra asma denilen şimdiki durumuna getirmiştir. Üzüm, Bozcaada hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Milattan önceki Tenedos paralarında da üzüm salkımı görülür.   
 Adada geçmişten gelen zengin bağcılık kültürü ve farklı şaraplar üretmek için gerekli olan  farklı üzüm çeşitlerinin adada yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ada bağcılığının ve şarapçılığının bu denli gelişmiş olmasının iki temel nedeni vardır:  Adanın bağcılığa son derece uygun olan, andezit ağırlıklı, kumlu, killi, taşlı tabakalardan oluşan farklı tipte toprak yapıları ki, bu topraklar belli bölgelerde birbirleriyle iç içe geçerler. Diğer yandan, iklim yapısının ve özellikle kuzeyden gelen hakim rüzgarlarla adanın, gündüz ve gece sıcaklık farklılıklarının şarap üretimi için bağcılığa son derece uygun olmasıdır.    
Bağ alanları (11850 dekar) Ada yüzölçümünün 1/3’ünü,tarım arazilerinin ise %80’ini oluşturmaktadır.Toplam 5 milyon bağ kütüğünden 1600 ton sofralık, 3900 ton şaraplık üzüm alınmaktadır.Sofralık üzüm çeşitlerinden Bozcaada Çavuşu,Cardinal,Atasarısı,Uslu,Yalova İncisi, Alphonse Lavallee ve Amasya, şaraplık üzüm çeşitlerinden Karasakız (Kuntra), Altınbaş (Vasilaki) ve Karalahna yetiştirilmektedir.Son yıllarda özellikle kaliteli şarap elde edilen ve getirisi yüksek olan Cabernet Sauvignon,Shordone,Merlot ve Gamei gibi Fransız şaraplık üzüm çeşitlerine yönelme vardır. Ve bu çeşitler başarılı bir şekilde üretime kazandırlımıştır.
 Kuşkusuz, Ada bağcılığı denildiğinde, artık adanın sembolü haline gelmiş dünyaca ünlü Bozcaada Çavuş üzümü akla gelmektedir. Çavuş üzümünün Bozcaada’da özel bir yeri vardır. Adanın rüzgarlı havasının etkisiyle Türkiye’nin en güzel çavuş üzümü burada yetiştirilmektedir. Bu nedenlede artık çavuş üzümü Bozcaada çavuş üzümü olarak markalaşmıştır.  Evliya Çelebi Bozcaada’yı anlatırken “..buradaki gibi güzel çavuş üzümü dünyanın hiçbir yerinde yetişmez ...” demektedir. Çavuş üzümü Ada’da perakende satıldığı gibi eğer fazla üretim olursa  İstanbul sebze ve meyve haline gönderilmektedir.      
  17. yüzyılda Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde Bozcaada şarapçılığı övülmüş ve  paraların üzerindeki üzüm formlarından bahsedilmiştir. Homeros’un İlyada’sında da  Bozcaada şarapçılığından bahsedilmiştir.
      Bozcaada’da 1925 yılına kadar sadece üzüm yetiştirip şarap üretiminden uzak duran Türkler, bu yıldan sonra şarap işiyle ilgilenmeye başlamışlardır. 1956 yılında makineli üretime geçilmesi ile birlikte şarapçılık  gelişmeye başlamıştır.1960-1980 yılları arasında Bozcaada’da irili ufaklı 13 şarap fabrikası bulunmaktaydı.1980 sonrası  dönemde şarapçılığın gerilediği ve birçok şarap fabrikasının kapanmaya başladığı görülmektedir. 1998 yılı şarapçılıkta  bir atılım yılı olmuştur.Şarapçılık sektörünün idamesi amacıyla 1998 yılında mevcut 3 şarap fabrikasına yapılan Devlet yardımı ile şarap fabrikaları modernize gerçekleştirerek daha kaliteli şarap üretmeye başlamışlardır.Yeni şaraplık üzüm çeşitlerinin de yetiştirilmeye başlanması ile Ada’da şarapçılık son yıllarda bir gelişim sürecine girmiştir.Çok daha kaliteli şaraplar üretilmeye başlanmıştır. Hatta bir çoğu yurt içi ve yurt dışı ödüller kazanmıştır. Adada bugün 5 şarap fabrikası  bulunmaktadır. Ada üzümleriyle Aral'lar da müreftedeki fabrikalarında Dimitrakopula isimli şaraplarını üretmektedirler. Bozcaada halkında hemen hemen herkes şarap üretimiyle ilgili bilgiye sahiptir. Nasıl şarap yapılır diye sorduğunuzda mutlaka sizi tatmin edecek cevaplar alırsınız...Bu cevaplar doğrultusunda bir çok kişi kendine kadar şarap üretimiştir.
 Şarap Fabrikaları
 Ataol 
 Corvus
 Talay 
 Yunatçılar  
 Amadeus


HOTEL KATİNA-Bozcaada Risus Otel-Bozcaada Ataol Tatil Çiftliği-Bozcaada Dokuzoda Boutique Hotel-Bozcaada SANDAL RESTAURANT-Bozcaada Gümüş Otel-Bozcaada Bozcaada'da Mevsim Kalyopi Otel- Bozcaada Yapmadan Dönme Su Otel-Bozcaada Kalais Otel-Bozcaada Aral Tatil Çiftliği-Bozcaada Adonis Pansiyon-Bozcaada BERTİZ OTEL - Bozcaada Nasıl Ulaşılır Arşipel Otel-Bozcaada Martı Pansiyon-Bozcaada Ataol Beach-Bozcaada Salih Bey Konağı-Bozcaada Lefkofris Otel-Bozcaada
Bozcaada Bağcılık ve Şarapçılık , {Param1} Tatil Rehberinde